MSP-KULJETUS

Sjö­transporter, bogsering, stöd- och säkerhets­sjöfartstjänster

TRANSPORTTJÄNSTER TILL SJÖSS

Sjötransporter

Vi hanterar sjötransporter från små paket till stora helheter, både för privatpersoner och företag. Vi transporterar till exempel byggmaterial i skärgården med våra fartyg.

Dessutom transporterar våra fartyg bland annat:

  • trävaror
  • andra byggmaterial
  • ved
  • matinköp

Kontakta oss så beräknar vi ett kostnadseffektivt erbjudande för dig.

Bogseringar

Våra båtar hanterar kostnadseffektivt mindre bogseringsarbeten i Skärgårdshavets område. Oavsett om det gäller en trasig båt eller bogsering av en ny brygga, kontakta oss och be om ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Stödfartyg

Våra fartyg fungerar som stödfartyg för dykning, forskning och underhållsgrupper. Olika miljömätningsuppgifter har hållit våra fartyg sysselsatta i flera år. Vår personal har mycket erfarenhet av att arbeta med stödfartyg. Vid behov utrustar vi våra fartyg med utrustning som passar dina behov.

Säkerhetsfartyg

Våra fartyg fungerar som säkerhetsfartyg på olika vattenbyggnadsplatser. Du kan även beställa oss till olika offentliga evenemang, uppvisningar och tävlingar för att avgränsa händelse- och arbetsområdet. Fartygen är utrustade med iögonfallande varningstexter och andra relevanta kommunikations- och trafikstyrningsutrustningar.

Säkerhetsbåten skyddar och isolerar arbetsområdet från andra båttrafikanter. Detta garanterar arbetsäkerheten, till exempel för dykare. Sprängningsarbete är säkert att utföra när säkerhetsbåten ser till säkerheten för utomstående. Säkerhetsbåten isolerar uppvisnings-/tävlingsbanan från andra båttrafikanter och kan snabbt flytta till en eventuell olycksplats för att hjälpa offren.

Kontakta oss »

Kontakta oss

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kontakta oss »