Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Registeransvarig

MSP-Kuljetus Oy
Senare i denna policy Företaget

Kontaktinformation för dataskyddsansvarig

Ahteentaantie 421
21140 Rymättylä
040 777 2779

mika.peltonen@mspkuljetus.fi

Personregisterets namn

MSP-Kuljetus Oy kund- och marknadsföringsregister

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in nödvändiga personuppgifter för att hantera kundrelationer, som kundens namn och kontaktinformation samt användarinformation för tjänsten. Vi samlar in personuppgifter från registrerade personer samt från andra offentligt tillgängliga register underhållna av myndigheter och från andra externa källor, som handelsregistret eller liknande offentliga företagsregister. Dessutom samlar vi in information från de som har fyllt i kontaktformuläret och använder den för ovan nämnda ändamål relaterade till underhåll av kundrelationer.

Syftet med och grund för behandling av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts av gällande lagstiftning för testning av webbtjänster, hantering av kundrelationer samt information och rådgivning om tjänster. Vi kan använda den registrerades uppgifter för att samla in användarstatistik och analysera dem. Insamlad information används också för marknadskommunikation. Behandling av personuppgifter för marknadskommunikation baseras på samtycke som personen har gett via kontaktformuläret. Direktmarknadsföring upphör på begäran av kunden. Personen kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela det till kontaktpersonen som nämnts ovan. Behandling av personuppgifter kan vara nödvändigt för att uppnå de legitima intressen som finns mellan företaget och den registrerade personen. Företaget har en legitim rätt att behandla personuppgifter för marknadsföring, tjänst- och kundanalyser och testning av tjänster. Marknadsföringsändamål kan också inkludera profilering. Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter i detta sammanhang.

Behandling av personuppgifter

Endast personer som är ansvariga för hantering av kundrelationer och marknadsföring har tillgång till personuppgifter.

Överföring av uppgifter

Personuppgifter kommer inte att överlämnas till tredje part och kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller EES, om det inte är nödvändigt för tekniskt genomförande av tjänsten. Vid eventuell överföring och överföring av uppgifter följer vi dataskyddslagstiftningens krav på dataskydd och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies innehåller en anonym, unik identifierare som gör att vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med att använda cookies och liknande tekniker är att analysera och vidareutveckla våra tjänster för att bättre tjäna användarna och rikta annonsering. Användaren kan förhindra användning av cookies eller rensa cookies från webbläsarens inställningar.

Register skydd

Vi skyddar personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska metoder. Informationen samlas in i databaser som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska säkerhetsåtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior är placerade i låsta och bevakade utrymmen och endast specifika, förutbestämda personer har tillgång till informationen.

Lagringsperiod och förstöring av personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge som de behövs för det ändamål de samlades in och behandlades för, eller för att genomföra ett kontrakt, eller så länge som lagar och förordningar kräver. Därefter kommer personuppgifterna att förstöras på lämpligt sätt.

Registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

Den registrerade bör skicka begäran om sina rättigheter skriftligen eller via e-post till följande kontaktuppgifter:

MSP-Kuljetus Oy
Begäran om granskning/annan personuppgiftsrelaterad begäran

Ahteentaantie 421
21140 Rymättylä
040 777 2779

mika.peltonen@mspkuljetus.fi

Företaget svarar på begäranden inom 1 månad från att begäran har gjorts, om det inte finns speciella skäl att förlänga svarstiden.

Återgå till hemsidan »

Kontakta oss

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kontakta oss »