Vesikasvien niitto

Peittävätkö kaislat rantasi?

Käsin suoritettava niittotyö on usein raskasta ja hidasta. Tilaa nyt meiltä vesikasvien koneellinen niitto ja keräys.

Vesikasvien niitto on tärkeää toteuttaa oikeana ajankohtana. Tehokkain niitto aika on heinä-elokuun vaihteessa. Jos niitto kertoja on useampia, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3-4- viikon välein. Muista että etenkin ojien suissa vesikasvillisuus myös pidättää valuma- alueita järveen/mereen tulevaa ravinnekuormitusta.

Leikattu kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea ja niistä vapautuu ravinteita veteen, mikä voi runsastuttaa levien määrää. Vesistössä ajelehtiva kasvimassa aiheuttaa lisäksi esteettistä haittaa ja vaikeuttaa virkistyskäyttöä ja ajautuu lopulta usein jonkun toisen rantaan. Keruu onnistuu mainiosti käytössämme olevalla Truxor- niittolaiteella. Leikatulle kasvijätteelle on varattava läjityspaikka, josta ne eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön. Kasvisjätteet voi hyvin kompostoida.

Seuraavan kesän niittojen helpottamiseksi ruovikkoa on mahdollista niittää myös jään päältä. Niittojäte voidaan polttaa jäällä tai viedä maalle kompostoitavaksi.

Muista nämä kun suunnittelet rannan leikkuuta:

  • Vesikasvien niittoon tarvitaan vesialueen omistajan (tavallisesti osakaskunta) lupa.
  • Koneelisesta vesikasvien niitosta tulee ilmoittaa 30vrk:ta ennen ELY-keskukselle.
  • Käytä asiantuntijaa arvioidessasi sopivaa poisto tapaa ja ajankohtaa.
  • Selvitä sopiva läjityspaikka niitetylle kasvijätteelle.

Pyydä tarjous

7 + 1 =

Muutama hyödyllinen linkki

Linkki MSP-Kuljetuksen kaislanleikkuu videoon:

Katso video

Linkki Ruoppaus ja niittoilmoituslomakkeeseen:

Lataa lomake

Niittoilmoituksen liite (Naapureiden suostumus):

Täytä liite

Linkki ympäristönhallinnon verkkosivuille:

Siirry